Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Nguyễn Xuân Lan /1)

Thầy cô và các bạn thân mến, cô Nguyễn Xuân Lan (một thời gian từ Tiền Giang chuyển về dạy học ở Trường Trung Học Hà Tiên từ năm 1992) có chia sẻ một vài bức ảnh về quý thầy cô và học sinh trường Trung Học Hà Tiên (thời gian khoảng năm 1995). Mình nhận được các bức ảnh nầy qua sự chuyển giao của bạn Trương Minh Quang Nguyên để bổ túc hình ảnh về thầy cô và học sinh Trung Học Hà Tiên xưa, xin trân trọng cám ơn cô Xuân Lan và bạn Quang Nguyên. Vì đây là khoảng thời gian mình đã rời trường Trung Học Hà Tiên quá lâu rồi nên mình nhờ quý thầy cô và các bạn nhận diện họ và tên của những vị có mặt trong hình, được sự góp ý, thông tin của rất nhiều thầy cô và các bạn nên cuối cùng bức ảnh có được thông tin khá đầy đủ, nhất là về họ tên của quý thầy cô trong hình. Ngoài ra trong hình còn có một số quý khách được mời đến và nhân dịp nầy cũng có xuất hiện trong hình. Vậy thân mời quý thầy cô và các bạn xem lại hình ảnh ngày xưa và thông tin, góp ý nếu cần nhé. Xin cám ơn tất cả.

1/ Cô Đỗ Thị Dậu
2/ Cô Nguyễn Thị Nga (thư viện)
3/ Thầy Chiêm Nhựt Quang (dạy môn Sinh)
4/ Thầy Nguyễn Viết Duy
5/ Thầy Nguyễn Phước Nhân
6/ Thầy Nguyễn Hữu Sơn
7/ Thầy Nguyễn Xuân Sơn
8/ Thầy Lô Trần Vinh Nghiêm
9/ Cô Nguyễn Hà Quế Duyên
10/ Cô Nguyễn Xuân Lan
11/ Cô Trương Thị Uyên Nguyên
12/ Cô Đinh Thị Kim Thoa
13/ Cô Nguyễn Phước Thị Liên (khách mời đến dự)
14/ Cô Hoàng Thị Thành
15/ Thầy Bùi Văn Huỳnh (dạy môn Hóa)
16/ Thầy Nguyễn Văn Ty
17/ Thầy Võ Minh Hoàng
18/ Thầy Hà Ngọc Vân
19/ Một người khách (bộ đội)
20/ Thầy Huỳnh Ngọc Quí ( em của Huỳnh Ngọc Phúc)
21/ Thầy Nguyễn Lý Trường An (con của cô Lý Thị Lắc)
22/ Thầy Nguyễn Hữu Phước (dạy môn Văn)
23/ Thầy Phan Hoàng Long (phu quân của Trương Thị Uyên Nguyên)
24/ Thầy Trần Kim Lợi (dạy môn Thể Dục)
25/ Thầy Huỳnh Tấn Hoanh (dạy môn Văn)
26/ Thầy Nguyễn Thanh Phong
27/ Thầy Đinh Xuân Tộ
28/ Cô Đàm Thị Thủy (dạy môn Toán)
29/ Cô Lệ (giáo viên khách mời đến dự)
30/ Cô Liên (giáo viên khách mời đến dự)
31/ Thầy Trương Minh Đạt (khách mời đến dự)
32/ Thầy Trần Phình Chu
33/ Thầy Phạm Văn Phu
34/ Thầy Nguyễn Duy Hùng (Trưởng phòng Giáo Dục Hà Tiên, khách mời đến dự)
35/ Ông Lại Kiến Hùng (khách mời đến dự)
36/ Ông Nguyễn Văn Mài (khách mời đến dự)
37/ Thầy Nguyễn Thanh Phú
38/ Thầy Nguyễn Ngọc Ty (đã mất khi về hưu)
39/ Thầy Nguyễn Văn Nén (khách mời đến dự)
40/ Thầy Lâm Hữu Quyền
41/ Ông Dương Văn Hà (khách mời đến dự)
42/ Ông Đoàn Hữu Tình (khách mời đến dự)
43/ Anh Bùi Văn Tư (khách mời đến dự)
44/ Bạn Phan Liên Tiếp (con của thầy Phan Liên Trì, khách mời đến dự)
45/ Thầy Lâm Văn Rầm (khách mời đến dự)