Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 20)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 20)

365/ Bùi Văn Ba, 366/ Lâm Hữu Quyền, 367/ Bùi Văn Cầm, 368/ Trần Mỹ Quyên, 369/ Trần Mỹ Ngân, 370/ Nguyễn Thị Sồ, 371/ Nguyễn Thị Lan, 372/ Nguyễn Thanh Vân, 373/ Lâm Ngọc Bích, 374/ Lê Thủ Điệp, 375/ Phan Cẩm Vân, 376/ Lâm Xuân Lý, 377/ Lê Thị Việt Nga, 378/ Huỳnh Ngọc Tuyết, 379/ Huỳnh Ngọc Tuyết, 380/ Nguyễn Thị Kim Liễu, 381/ Huỳnh Văn Hòa, 382/ Trần Văn Yến, 383/ Hồ Thị Kim Nga

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.