Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 11)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 11)

197/ Huỳnh Ngọc Tuyết, 198/ Trịnh Xuân Tài, 199/ Mong Đức Hưng, 200/ Nguyễn Ngọc Lê, 201/ Nguyễn Ngọc Lê, 202/ La Văn Cao, 203/ Hà Mỹ Oanh, 204/ Lý Cẩm Nhung, 205/ Lâm Xuân Mỹ, 206/ Lý Văn Tấn, 207/ Trần Mỹ Quyên, 208/ Nguyễn Văn Thành, 209/ Nguyễn Văn Thành, 210/ Nguyễn Ngọc Oanh, 211/ Nguyễn Hương, 212/ Trương Công Tước, 213/ Trần Văn Hương, 214/ Đặng Thị Hạnh, 215/ Lý Minh Chữ

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.