Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 6)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 6)

108/ Trẩn Thị Như Liên, 109/Trần Thị Như Liên, 110/Tăng Thu Hồng, 111/ Tô Mỵ Nương, 112/ Nguyễn Thị Điệp, 113/ Phan Cẩm Vân, 114/ Nguyễn Thúy Vân, 115/ Trịnh Học Ký, 116/ Nguyễn Văn Nén, 117/ Phù Ngọc Liên, 118/ Tô Văn Hạnh, 119/ Tô Văn Hạnh, 120/ Bùi Văn Sáu, 121/ Hà Quốc Hòa, 122/ Trần Phi Hùng, 123/ Ngô Ngọc Ánh, 124/ Trần Tuấn Anh

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.