Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 9)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 9)

160/ Vương Ngọc Hường, 161/ Nguyễn Kim Tuyến, 162/ Lê Phước Hải, 163/ Lý Ánh Nguyệt, 164/ Lý Thị Thúy Hà, 165/ Trịnh Ngọc Lệ, 166/ Trịnh Ngọc Lệ, 167/ Nguyễn Thị Liên, 168/ Bùi Hữu Trí, 169/ Nguyễn Hữu Tâm, 170/ Huỳnh Thị Đông, 171/ Nguyễn Thị Mai, 172/ Lâm Thị Hoa, 173/ Huỳnh Hữu Điền, 174/ Lại Xuân Quất, 175/ Lê Trung Hoan, 176/ Nguyễn Trí Thuận, 177/ Đặng Văn Thơm

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.