Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 21)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 21)

384/ Nguyễn Văn Tuấn, 385/ Trần Quý Nương, 386/ Trần Quý Nương, 387/ Trần Ý Hui, 388/ Đoàn Kim Minh, 389/ Lâm Tấn Kiệt, 390/ Lâm Tấn Hào, 391/ Hứa Nhất Tâm, 392/ Tăng Tôn Lình, 393/ Lâm Ánh Nguyệt, 394/ Lê Quang Khải, 395/ Lê Kim Chung, 396/ Huỳnh Ngoành, 397/ Huỳnh Văn Năm, 398/ Nguyễn Phúc Hậu, 399/ Trương Trung Cang, 400/ Huỳnh Ái Chên, 401/ Trần Văn Thuận, 402/ Phan Thanh Tùng, 403/ Thái Nam Phong, 404/ Tiền Ngọc Hương

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.