Hình ảnh sinh hoạt nay

 1. Trần Văn Mãnh cùng các bạn ngày nay
 2. Tin tức ngày nay (Nguyễn Thị Anh Đào, Trần Anh Kiệt)
 3. Những ngôi nhà và ngôi Trường ngày nay
 4. Trần Thị Phương Nhu cùng các bạn ngày nay
 5. Thầy Cô cùng họp bạn Hà Tiên xưa (Vùng Californie nước Mỹ)
 6. Bạn Trương Thanh Hào thăm Thầy Cô nhân dịp đi Mỹ
 7. Nhận xét của học sinh Trung Học Hà Tiên nay
 8. Ngày 20/11 nhớ ơn Thầy Cô
 9. Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Trần Thanh Tuyên)
 10. Blog « Trung Học Hà Tiên Xưa » với vài con số tổng kết cuối năm
 11. Cô Võ Kim Loan về Việt Nam họp bạn Trung Học Hà Tiên Xưa tại Sài Gòn
 12. Bạn Trương Thanh Hào thăm các bạn THHTX nhân dịp đi Mỹ
 13. Ban biên tập Blog « Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long » tiếp đón Blog « Trung Học Hà Tiên Xưa »
 14. Lâm Lan và Phương Nhu trở về thăm quê hương Hà Tiên
 15. Blog « Trung Học Hà Tiên Xưa » tròn một tuổi (04/10/2015-04/10/2016)
 16. Chuyến về thăm Hà Tiên (Cô Võ Kim Loan)
 17. Học trò Hà Tiên thăm Cô Hà Thị Hồng Loan nhân ngày 20/11/2016
 18. Anh chị Hai Trần Văn Dõng thăm Cô Hà Thị Hồng Loan
 19. Hơn năm mươi năm sau (Thầy Nguyễn Hồng Ẩn)
 20. Về Một Câu Đối (Trương Thanh Hùng)
 21. Người đồng hương Hà Tiên họp mặt vào tháng mười 2017.
 22. Từ Hà Tiên đến Cần Thơ (Thầy Nguyễn Hồng Ẩn)
 23. Những khuôn mặt quen thuộc (Cô Dương Thị Minh Hoa)
 24. Thăm Cô (Tiền Ngọc Hương)
 25. Trung Học Hà Tiên Xưa: Những cuộc hội ngộ sau hơn 40 năm qua
 26. Học trò Hà Tiên xưa thăm cô Hà Thị Hồng Loan (17/11/2017)
 27. Tin tức ngày nay (Vương Bình Phước, Vương Đình Lộc)
 28. Học trò Trường Tiểu Học Cộng Đồng Hà Tiên đi thăm cô giáo Mai ngày xưa
 29. Học trò trường Cấp 2 Sương Nguyệt Anh TP HCM đến thăm cô Hà Thị Hồng Loan
 30. Blog « Trung Học Hà Tiên Xưa » với vài con số tổng kết năm 2018
 31. Viết về một người nghệ sĩ không may mắn (TVM)
 32. Hội ngộ Trung Học Hà Tiên xưa qua buổi họp Hội Đồng Hương Hà Tiên
 33. Hội ngộ Trung Học Hà Tiên xưa với chị Tô Thanh Phượng sau hơn 40 năm
 34. Tin tức ngày nay (Lê Thị Tám và Lê Kim Chung)
 35. Về một em cựu học sinh Trung Học Hà Tiên xưa (Thầy Nguyễn Hồng Ẩn)