Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Nguyễn Nguyệt Hồng)

cropped-tvm_classe6.jpgTrái sang phải: Hàng trên: Trần Tấn Công, Trương Thái Minh, Trần Tiên, Trần Văn Mãnh, hàng dưới: Cô Trần Diệu Hiền, Trần Hoàng Phượng, Nguyễn Nguyệt Hồng Mai Thị Ngọc Minh (bạn cùng lớp của Trần Văn Mãnh)

NguyetHong_NgocMinh_HoangPhuongTrái sang phải: Nguyễn Nguyệt Hồng, Mai Thị Ngọc Minh, Trần Hoàng Phượng

MaiThiNgocMinh_NguyenNguyetHongTrái: Mai Thị Ngọc Minh, phải: Nguyễn Nguyệt Hồng

NguyenNguyetHongNguyễn Nguyệt Hồng

NguyenNguyetHong_Honda

Nguyễn Nguyệt Hồng trên đường ra Thạch Động

TranHoangPhuong_BaiBienTrần Hoàng Phượng (bãi biển Hà Tiên)

NguyenNguyetHong_LopHocNguyễn Nguyệt Hồng (chấm xanh)

Lop_Hoc_LamLanTranPhuongNhuNguyễn Nguyệt Hồng (chấm nâu)

ThaiCamHa_MamanTừ trái sang phải: Má của chị Thái Cẩm Hà, Thái Cẩm Tâm (em chị Cẩm Hà), Nguyễn Nguyệt Hồng (áo sọc xanh ngắn tay), chị Thái Cẩm Hà và con của chị. Trên tàu PCF đi chơi Hòn Tre

Hình ảnh: Trần văn Mãnh, Nguyễn Nguyệt Hồng, Hà Mỹ Oanh, Nguyễn Phúc Hậu, Trần Phương Nhu, Trâm Huỳnh