Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 3)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 3)

47/ Trương Thanh Hào, 48/ Trương Thanh Hùng, 49/ Võ Kim Loan, 50/ Hoàng Đức Trung, 51/ Lê Phước Dương, 52/ Hoàng Thu Bình, 53/ Hoàng Đức Trung, 54/ Trần Tuấn Kiệt, 55/ Trần Văn Mãnh, 56/ Trang Việt Thánh, 57/ Huỳnh Kim Cúc, 58/ Phan Văn Hữu, 59/ Thái Cẩm Hà, 60/ Trần Anh Kiệt, 61/ Bùi Văn Tư, 62/ Trần Hoàng Phượng, 63/ Trần Hoàng Trang, 64/ Trần Hoàng Phượng, 65/ Lâm Xuân Mỹ, 66/ Hà Mỹ Oanh, 67/ Trần Yến Phượng, 68/ Mai Thị Ngọc Minh, 69/ Nguyễn Thanh Hà, 70/ Phan Ngọc Vân

 Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.