Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Thái Cẩm Hà)

Chị Thái Cẩm Hà vừa đăng một tấm hình khi còn học lớp Đệ Thất niên khóa 1963-1964 trường Trung Học Công Lập Hà Tiên. Tấm hình nầy rất quý, vì có đủ quý anh chị ban Pháp văn của lớp và thầy dạy môn Pháp văn Võ Thành Tài. Nhờ sự đóng góp đầy đủ của quý anh chị trong hình nầy, sau đó chúng ta có được các thông tin về tên họ như sau:

1/ Phan Thu Hường
2/ Trần Diệu Châu (em của cô Trần Diệu Hiền, con của thầy hiệu trưởng Trần Hòa Hùng)
3/ Lê Mai Hương (chị của Lê Mai Hoa)
4/ Huỳnh Ánh Tuyết (nhà ở xóm Cầu Câu)
5/ Thái Cẩm Hà (em của anh Thái Nam Đệ)
6/ Thầy Võ Thành Tài (em của thầy Võ Thành Tường)
7/ Nguyễn Ân Nhân (ngày xưa ở trọ nhà thầy Hứa Văn Vàng để đi học)
8/ Khưu Thiên Phước (đã mất)
9/ Trần Anh Kiệt (mất năm 2017)
10/ Bùi Văn Tư
11/ Phan văn Hữu
12/ Huỳnh Hồng Hoa (nhà ở đường Mạc Thiên Tích, sau đó rời khỏi Hà Tiên)
13/ Hứa Nguyệt Quang
14/ Vương Thị Ngọc Ngà (học giỏi trong lớp, một hoặc hai năm sau theo gia đình về Rạch Giá, người cha làm Hiến Binh)
15/ Đỗ Mùi
16/ Lý Kiến Tân
17/ Trần Văn Dõng
18/ Tiền Hữu Minh (anh của Tiền Ngọc Dung)
19/ Trương Trung Cang
20/ Trần Mỹ Quyên (chị của Trần Mý Ngân)

Lớp Đệ Thất ban Pháp Văn, niên khóa 1963-1964, trường Trung Học Công Lập Hà Tiên. (Phía sau là Lầu Ba, hình chụp tại sân trường, hình: Thái Cẩm Hà)

Chú thích: Xin cám ơn các bạn đã góp ý để được đầy đủ thông tin về tấm hình nầy.