Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Đỗ Thành Tâm)

Mấy hôm gần đây, mình vừa được chia sẻ một bức ảnh rất xưa và rất quý. Trong bức ảnh nầy, chúng ta thấy lại hình ảnh của quý anh ngày xưa mà trong đó chúng ta có quen biết vài anh, có một số anh ở Hòa Phầu, Thuận Yên, Giang Thành thì mình không được biết…Trong số quý anh, mình được hân hạnh biết nhiều đó là anh Lâm Hữu Dư, nhà ở đường Lam Sơn, anh Đỗ Thành Tâm, nhà ở đường Lam Sơn gần phía trên khúc quẹo để đi ra Mũi Nai, gần nhà Lý Cui, anh Trần Văn Hồng, anh của người bạn cùng lớp với mình ngày xưa Trần Văn Danh, sau thời gian đó nhà của anh Hồng và Danh ở đường Mạc Cửu, gần nhà của bạn Trương Thái Minh, cha mẹ anh Hồng bán dừa tươi, mình và nhóm bạn thường ghé nhà anh Hồng chơi…, anh Lê Kim Chung, anh của bạn Lê Công Hưởng, nhà của anh Chung và Hưởng ở trên đường Đống Đa, gần phía sau trường Tiểu Học Hà Tiên, mình còn nhớ lúc sau nầy anh Chung gia nhập binh chủng BĐQ…Cũng xin nói thêm là bức hình nầy chụp lớp học Đệ Lục  của quý anh, đó là niên khóa 1961-1962, lớp theo sinh ngữ Pháp Văn, trường Trung Học Hà Tiên.

Anh Lâm Hữu Dư sau khi xem hình đã giúp chúng ta tất cả chi tiết tên họ, nơi chốn của quý anh trong hình, quả thật là một điều rất hay và quý giá vì thời gian của bức hình đã hơn 40, 50 năm ..Bức hình nầy do con của anh Đỗ Thành Tâm chia sẻ cho chúng ta, thay mặt Blog « Trung Học Hà Tiên Xưa », mình xin trân trọng cám ơn cháu Đỗ Hữu Trí và anh Lâm Hữu Dư đã đóng góp về hình ảnh, và thông tin, kết quả là hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại được quý đàn anh học sinh Trung Học Hà Tiên ngày xưa, và còn biết được đầy đủ tên họ chính xác, đó là một điều rất quý báu trong công cuộc duy trì ký ức của Trung Học Hà Tiên ngày xưa…

Chú thích theo số ghi trên hình từ trái qua phải: Trung Học Hà Tiên, niên học 1961- 1962, lớp Đệ Lục, ban Pháp Văn.

Tên theo số thứ tự trong hình chụp.
1/ Huỳnh Văn Xền (đường Tô Châu, xóm chợ Hà Tiên).
2/ Dương Văn An (Tô Châu, Hà Tiên ).
3/ Tạ Háo Suốl (SuốL) (Hòa Phầu, Thuận Yên ).
4/ Trần Hưng Long (Thuận Yên).
5/Trần Phước Thông (Em Trần Phước Tường).
6/ Nguyễn Đình Hoàn (Chú của Nguyễn Đình Nguyên, nhà Nguyên ở đường Đống Đa, Hà Tiên).
7/ Đỗ Thành Tâm (phía trên đường Lam Sơn, Hà Tiên).
8/ Trần Trung Thứ (Anh của Trần Trung Quý ).
9/ Lâm Hữu Dư (đường Lam Sơn, khúc gần đường Mạc Công Du, Hà Tiên).
10/ Phan Thành Tân (nhà có áo rau muống, trước cổng trường Trung Học HàTiên ).
11/ Trần Văn Hồng (Giang Thành, anh của Trần Văn Danh, sau nầy nhà ở đường Mạc Cửu Hà Tiên, gần nhà Trương Thái Minh).
12/ Lê Kim Chung (anh của Lê Công Hưỡng, nhà ở đường Đống Đa, Hà Tiên).
13/ Lê Hòa Sự (Giang Thành, biệt danh Sự lùn ).