Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 4)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 4)

71/ Trần Văn Hữu, 72/ Trần Mỹ Ngân, 73/ Trần Thị Thu Oanh, 74/ Nguyễn Văn Tài, 75/ Lương Cường, 76/ Trần Văn Yến, 77/ Lý Văn Tịnh, 78/ Trần Tấn Công, 79/ Trương Thái Minh, 80/ Lý Cui, 81/ Ngọc Hoa, 82/ Nguyễn Anh Tài, 83/ Lý Minh Chữ, 84/ Trần Văn Hữu, 85/ Nguyễn Thị Kim Thoa, 86/ Hồ Thị Kim Hoàn, 87/ Nguyễn Thúy Vân, 88/ Tăng Kim Sơn, 89/ Lâm Xuân Cúc, 90/ Nguyễn Văn Nén   

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.