Giới thiệu Hoàng Thị Minh Liên

Hoàng Thị Minh Liên

Hoàng Thị Minh Liên là em gái của Hoàng Đức Trung và Hoàng Thu Bình, tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian mình học ở trường Trung Học Hà Tiên, mình không biết Minh Liên, có lẻ lúc đó Minh Liên còn quá nhỏ tuổi…Năm 1970 – 1971 Hoàng Thị Minh Liên học lớp 6 « P1 » (tức là lớp Đệ Thất, lớp học đầu tiên của bậc Trung Học, trong khi đó thì mình đã sang Rạch Giá học lớp Đệ Nhất sau khi thi đậu Tú Tài phần một).                                                       

                                                                                                        TVM

Những vị giáo sư dạy: 1970 – 1971 :  lớp 6 « P1 » (Đệ Thất) Trường Trung Học Công Lập Hà Tiên:

 • Nguyễn Văn Thành        (Hiệu Trưởng)
 • Trần Kim Phấn                (Giám Thị)
 • Lâm Ngọc Mai               (Việt văn)
 • Phan văn Chiếu (1)         (Công Dân Giáo Dục)
 • Lâm Ngọc Mai                  (Sinh Ngữ)
 • Nguyễn Văn Nén              (Sữ Địa)
 • Nguyễn Thanh Liêm      (Toán)
 • Dương Thị Minh Hoa     (Lý Hóa)
 • Dương Thị Minh Hoa     (Vạn Vật)

Những vị giáo sư dạy: 1971 – 1972 :  lớp 7 « P1 » (Đệ Lục) Trường Trung Học Công Lập Hà Tiên:

 • Nguyễn Văn Thành        (Hiệu Trưởng)
 • Trần Kim Phấn                (Giám Thị)
 • Nguyễn Văn Thuận             (Việt văn)
 • Nguyễn Kim Định               (Việt Văn)
 • Nguyễn Văn Hài              (Công Dân Giáo Dục)
 • Lâm Ngọc Mai                  (Sinh Ngữ)
 • Nguyễn Văn Hài              (Sữ Địa)
 • Nguyễn Thanh Liêm      (Toán)
 • Dương Thị Minh Hoa     (Lý Hóa)
 • Dương Thị Minh Hoa     (Vạn Vật)

Những vị giáo sư dạy: 1972 – 1973 :  lớp 8 (Đệ Ngũ) Trường Trung Học Công Lập Hà Tiên:

 • Võ Kim Loan                          (Việt văn)
 • Nguyễn Ngọc Oanh              (Công Dân Giáo Dục)
 • Dương Thị Minh Hoa            (Sữ Địa)
 • Nguyễn Kim Định                  (Sữ Địa)
 • Lâm Ngọc Mai                        (Sinh Ngữ)
 • Nguyễn Thanh Liêm             (Toán)

Bìa Thành Tích Biểu năm học 1970-1971 lớp 6 "P1"

Bìa Thành Tích Biểu năm học 1970-1971 lớp 6 « P1 »

Danh sách giáo sư dạy lớp 6 (Đệ Thất)

Danh sách giáo sư dạy lớp 6 (Đệ Thất)

Kết quả hai kỳ thi bán niên và xếp hạng cuối năm lớp 6 (Đệ Thất)

Kết quả hai kỳ thi bán niên và xếp hạng cuối năm lớp 6 (Đệ Thất)

Danh sách các Giáo Sư dạy năm học 1971-1972 lớp 7 "P1"

Danh sách các Giáo Sư dạy năm học 1971-1972 lớp 7 « P1 »

Kết quả hai kỳ thi bán niên và xếp hạng cuối năm lớp 7 (Đệ Lục)

Kết quả hai kỳ thi bán niên và xếp hạng cuối năm lớp 7 (Đệ Lục)

Danh sách giáo sư dạy lớp 8 (Đệ Ngũ)

Danh sách giáo sư dạy lớp 8 (Đệ Ngũ)

bang_danh_du_htmlBảng Danh Dự tháng 11 và 12 năm 1970 lớp Sáu Hoàng Thị Minh Liên

Hoàng Thị Minh Liên (Mũi Nai Hà Tiên 1986)

Hoàng Thị Minh Liên (Mũi Nai Hà Tiên 1986)

Hoàng Thị Minh Liên (hiện tại ở Định Quán)

Hoàng Thị Minh Liên (hiện tại ở Định Quán, Việt Nam)

Hình ảnh: Hoàng Thị Minh Liên

Une réflexion au sujet de « Giới thiệu Hoàng Thị Minh Liên »

 1. Ping : Blog « Trung Học Hà Tiên Xưa  tròn một tuổi (04/10/2015-04/10/2016) | «Trung Học Hà Tiên Xưa

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s