Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 12)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 12)

216/ Phù Thọ Phương, 217/ Võ Thị Ánh Tuyết, 218/ Nguyễn Ngọc Thúy, 219/ La Kim Ánh, 220/ Lý Văn Tấn, 221/ Nguyễn Thị Anh Đào, 222/ Cái Thị Ngọc Lâm, 223/ Khưu Thiên Phước, 224/ Khưu Thiên Phước, 225/ Đỗ Thành Tâm, 226/ Nguyễn Thị Kim Liễu, 227/ Hồ Thị Kim Phượng, 228/ Nguyễn Văn Tỹ, 229/ Nguyễn Nguyệt Nga, 230/ Dương Thị Thu Vân, 231/ Huỳnh Ngọc Nữ, 232/ Quỳnh Mỹ Ly, 233/ Nguyễn Thị Lộc

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.