Sổ Học Bạ Trần Văn Mãnh trong những năm Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ và Đệ Tứ

Bìa chính của Sổ Học Bạ Trần Văn Mãnh (Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ)

Bìa chính của Sổ Học Bạ Trần Văn Mãnh (Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ)

Bìa sau của Sổ Học Bạ Trần văn Mãnh

Bìa sau của Sổ Học Bạ Trần văn Mãnh

Thong_Tin_Ba_TVM_cChi tiết trang trong

Thong_Tin_Ba_TVM_DeThatDanh sách các giáo sư dạy lớp Đệ Thất

Kết quả các môn thi Đệ Nhất bán niên lớp Đệ Thất

Kết quả các môn thi Đệ Nhất bán niên lớp Đệ Thất

Kết quả các môn thi Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Thất

Kết quả các môn thi Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Thất

Danh sách các giáo sư dạy lớp Đệ Lục

Danh sách các giáo sư dạy lớp Đệ Lục

Kết quả các môn thi Đệ Nhất bán niên lớp Đệ LụcKết quả các môn thi Đệ Nhất bán niên lớp Đệ Lục

Kết quả các môn thi Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Lục

Kết quả các môn thi Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Lục

Danh sách các giáo sư dạy lớp Đệ NgũDanh sách các giáo sư dạy lớp Đệ Ngũ

Kết quả các môn thi Đệ Nhất bán niên lớp Đệ Ngũ

Kết quả các môn thi Đệ Nhất bán niên lớp Đệ Ngũ

Kết quả các môn thi Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Ngũ

Kết quả các môn thi Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Ngũ

Sổ Học Bạ lớp Đệ Tứ

Sổ Học Bạ lớp Đệ Tứ

Kết quả các môn thi Đệ Nhất, Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Tứ

Kết quả các môn thi Đệ Nhất, Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Tứ

Các bạn thân mến, sang năm học lớp Đệ Nhất (sau khi thi đậu Tú Tài phần một lớp Đệ Nhị) mình phải qua Rạch Giá học Trường Trung Học Công Lập Nguyễn Trung Trực vì lúc đó Trường Trung Học Công Lập Hà Tiên không có lớp Đệ Nhất. Sau khi học xong lớp Đệ Nhất, mình lên Cần Thơ học Trường Đại Học Sư Phạm, rất tiếc là lúc đó mình không có dịp ghé lại Trường Nguyễn Trung Trực để rút hồ sơ gồm các sổ Học Bạ của các lớp Đệ Tam, Đệ Nhị (Trường Trung Học Hà Tiên) và Đệ Nhất (Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực) nên các sổ học nầy đều bị thất lạc cả, rất là đáng tiếc….Kết quả xếp hạng cuối năm của ba lớp: Đệ Tam, Đệ Nhị (Trung Học Hà Tiên) và Đệ Nhất (Trung Học Nguyễn Trung Trực Rạch Giá), mình đều được xếp hạng nhứt cả. Tóm lại trong suốt bảy năm trung học mình đều được xếp hạng nhứt cuối năm cả.

Quá trình học Trường Trung Học Công Lập Hà Tiên

Thầy Cô và các bạn thân mến, mình xin giới thiệu sơ lược qua quá trình mình học ở Trường Trung Học Công Lập Hà Tiên để Thầy Cô và các bạn nhớ lại nhé:

Bậc Trung Học Đệ Nhất Cấp:  

 • 1964 – 1965 :  lớp Đệ Thất  (ban Pháp văn)
 • 1965 – 1966 : lớp Đệ Lục
 • 1966 – 1967 : lớp Đệ Ngũ
 • 1967 – 1968 : lớp Đệ Tứ
 • 1968 – 1969 : lớp Đệ Tam
 • 1969 – 1970 : lớp Đệ Nhị
 • 1970 – 1971 : lớp Đệ Nhất  (Trường Trung Học Công Lập Nguyễn Trung Trực Rach Giá)

Những vị giáo sư dạy: 1964 – 1965 :  lớp Đệ Thất:

 • Lại Xuân Quất         (Hiệu Trưởng)
 • Nguyễn Văn Hiệp     (Quốc văn)
 • Hà Thị Hồng Loan    (Toán)
 • Nguyễn Văn Nén      (Lý Hóa)
 • Nguyễn Văn Nén      (Vạn Vật)
 • Nguyễn Văn Nén      (Công Dân)
 • Võ Thành Tài            (Pháp văn)
 • Đinh văn Giáp          (Anh văn)
 • Trịnh Học Ký             (Thể Dục)
 • Nguyễn Lê Hùng       (Vẻ)
 • Nguyễn Văn Hiệp     (Âm nhạc)

Những vị giáo sư dạy: 1965 – 1966 :  lớp Đệ Lục:

 • Lại Xuân Quất               (Hiệu Trưởng)
 • Hà Thị Hồng Loan          (Quốc văn)
 • Hà Thị Hồng Loan          (Toán)
 • Nguyễn Văn Thành        (Lý Hóa)
 • Nguyễn Văn Thành        (Vạn Vật)
 • Phùng Tuấn Sinh           (Công Dân)
 • Nguyễn Trí Thuận          (Pháp văn)
 • Phùng Tuấn Sinh           (Anh văn)
 • Nguyễn Minh Nguyệt    (Sữ Địa)
 • Vương Thị Lành            (Nữ Công)
 • Trần Đức Sinh              (Vẻ)
 • Trần Đức Sinh                (Âm Nhạc)

Những vị giáo sư dạy: 1966 – 1967 :  lớp Đệ Ngũ:

 • Nguyễn Văn Thành        (Hiệu Trưởng)
 • Vương Thị Lành             (Quốc văn)
 • Phan Văn Xuân               (Toán)
 • Nguyễn Hồng Ẫn            (Lý Hóa)
 • Phan Văn Xuân               (Vạn Vật)
 • Vương Thị Lành             (Công Dân)
 • Bùi Hữu Trí                     (Pháp văn)
 • Nguyễn Minh Nguyệt    (Anh văn)
 • Trương Minh Hiển         (Sữ Địa)
 • Vương Thị Lành            (Nữ Công)
 • Nguyễn Văn Thành       (Vẻ)
 • Hứa Văn Vàng               (Thể Dục)
 • Trương Minh Hiển        (Âm Nhạc)

Những vị giáo sư dạy: 1967 – 1968 :  lớp Đệ Tứ:

 • Nguyễn Văn Thành        (Hiệu Trưởng)
 • Hứa văn Vàng                (Giám Thị)
 • Trương Minh Hiển         (Quốc văn)
 • Nguyễn Tấn Ngoan        (Toán)
 • Nguyễn Tấn Ngoan        (Lý Hóa)
 • Tiền Ngọc Thanh           (Vạn Vật)
 • Tiền Ngọc Thanh           (Công Dân)
 • Nguyễn Minh Nguyệt    (Pháp văn)
 • Bùi Hữu Trí                     (Anh văn)
 • Trương Minh Hiển         (Sữ Địa)

Những vị giáo sư dạy: 1968 – 1969 :  lớp Đệ Tam:

Những vị giáo sư dạy: 1969 – 1970 :  lớp Đệ Nhị:

Những vị giáo sư dạy: 1970 – 1971 :  lớp Đệ Nhất:

Chú thích: Trong ba năm: Đệ Tam, Đệ Nhị và Đệ Nhất mình đã mất các sổ học bạ vì mình phải nộp các sổ học bạ cho Trường Trung Học Công Lập Nguyễn Trung Trực để vào học lớp Đệ Nhất, sau đó khi rời trường không có dịp rút các sổ hoc bạ để giữ lại nên tiếc quá các sổ nầy đã bị thất lạc mất đi rồi.