Hình chân dung Trần Văn Mãnh

Ecoles_Elementaires_HaTien3bEcoles_Elementaires_HaTien2bTrần văn Dõng (chấm đỏ) và Trần Văn Mãnh (chấm xanh) đang học lớp nhứt Trường Tiểu Học Hà Tiên (Thầy Nguyễn Văn Pho), khoảng năm 1962-1963

TranVanManh_1960Hình chân dung Trần Văn Mãnh (thời học Trung Học Hà Tiên, khoảng lớp Đệ Thất)

TranVanManh_1960_aHình chân dung Trần Văn Mãnh (thời học Trung Học Hà Tiên, khoảng lớp Đệ Lục)

TranVanManh_1967Hình chân dung Trần Văn Mãnh (thời học Trung Học Hà Tiên, khoảng lớp Đệ Ngũ)

TranVanManh_1969Hình chân dung Trần Văn Mãnh (thời học Trung Học Hà Tiên, khoảng lớp Đệ Tam)

TranvanManh1970Hình chân dung Trần Văn Mãnh (thời học Trung Học Hà Tiên, khoảng lớp Đệ Nhị)

TranVanManh_Hippy7Trần văn Mãnh chụp tại sân trường Trung Học hà Tiên

Một số hình ảnh lúc đi chơi trong thời gian học sinh Trường Trung Học Hà Tiên:

TranVanManh_Hippy1 TranVanManh_Hippy6 TranVanManh_Hippy8 TranVanManh_Hippy9 TVM_ThuanYenHình ảnh: Trần Văn Mãnh

Sổ Học Bạ Trần Văn Mãnh trong những năm Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ và Đệ Tứ

Bìa chính của Sổ Học Bạ Trần Văn Mãnh (Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ)

Bìa chính của Sổ Học Bạ Trần Văn Mãnh (Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ)

Bìa sau của Sổ Học Bạ Trần văn Mãnh

Bìa sau của Sổ Học Bạ Trần văn Mãnh

Thong_Tin_Ba_TVM_cChi tiết trang trong

Thong_Tin_Ba_TVM_DeThatDanh sách các giáo sư dạy lớp Đệ Thất

Kết quả các môn thi Đệ Nhất bán niên lớp Đệ Thất

Kết quả các môn thi Đệ Nhất bán niên lớp Đệ Thất

Kết quả các môn thi Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Thất

Kết quả các môn thi Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Thất

Danh sách các giáo sư dạy lớp Đệ Lục

Danh sách các giáo sư dạy lớp Đệ Lục

Kết quả các môn thi Đệ Nhất bán niên lớp Đệ LụcKết quả các môn thi Đệ Nhất bán niên lớp Đệ Lục

Kết quả các môn thi Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Lục

Kết quả các môn thi Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Lục

Danh sách các giáo sư dạy lớp Đệ NgũDanh sách các giáo sư dạy lớp Đệ Ngũ

Kết quả các môn thi Đệ Nhất bán niên lớp Đệ Ngũ

Kết quả các môn thi Đệ Nhất bán niên lớp Đệ Ngũ

Kết quả các môn thi Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Ngũ

Kết quả các môn thi Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Ngũ

Sổ Học Bạ lớp Đệ Tứ

Sổ Học Bạ lớp Đệ Tứ

Kết quả các môn thi Đệ Nhất, Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Tứ

Kết quả các môn thi Đệ Nhất, Đệ Nhị bán niên và xếp hạng cuối năm lớp Đệ Tứ

Các bạn thân mến, sang năm học lớp Đệ Nhất (sau khi thi đậu Tú Tài phần một lớp Đệ Nhị) mình phải qua Rạch Giá học Trường Trung Học Công Lập Nguyễn Trung Trực vì lúc đó Trường Trung Học Công Lập Hà Tiên không có lớp Đệ Nhất. Sau khi học xong lớp Đệ Nhất, mình lên Cần Thơ học Trường Đại Học Sư Phạm, rất tiếc là lúc đó mình không có dịp ghé lại Trường Nguyễn Trung Trực để rút hồ sơ gồm các sổ Học Bạ của các lớp Đệ Tam, Đệ Nhị (Trường Trung Học Hà Tiên) và Đệ Nhất (Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực) nên các sổ học nầy đều bị thất lạc cả, rất là đáng tiếc….Kết quả xếp hạng cuối năm của ba lớp: Đệ Tam, Đệ Nhị (Trung Học Hà Tiên) và Đệ Nhất (Trung Học Nguyễn Trung Trực Rạch Giá), mình đều được xếp hạng nhứt cả. Tóm lại trong suốt bảy năm trung học mình đều được xếp hạng nhứt cuối năm cả.

Quá trình học Trường Trung Học Công Lập Hà Tiên

Thầy Cô và các bạn thân mến, mình xin giới thiệu sơ lược qua quá trình mình học ở Trường Trung Học Công Lập Hà Tiên để Thầy Cô và các bạn nhớ lại nhé:

Bậc Trung Học Đệ Nhất Cấp:  

 • 1964 – 1965 :  lớp Đệ Thất  (ban Pháp văn)
 • 1965 – 1966 : lớp Đệ Lục
 • 1966 – 1967 : lớp Đệ Ngũ
 • 1967 – 1968 : lớp Đệ Tứ
 • 1968 – 1969 : lớp Đệ Tam
 • 1969 – 1970 : lớp Đệ Nhị
 • 1970 – 1971 : lớp Đệ Nhất  (Trường Trung Học Công Lập Nguyễn Trung Trực Rach Giá)

Những vị giáo sư dạy: 1964 – 1965 :  lớp Đệ Thất:

 • Lại Xuân Quất         (Hiệu Trưởng)
 • Nguyễn Văn Hiệp     (Quốc văn)
 • Hà Thị Hồng Loan    (Toán)
 • Nguyễn Văn Nén      (Lý Hóa)
 • Nguyễn Văn Nén      (Vạn Vật)
 • Nguyễn Văn Nén      (Công Dân)
 • Võ Thành Tài            (Pháp văn)
 • Đinh văn Giáp          (Anh văn)
 • Trịnh Học Ký             (Thể Dục)
 • Nguyễn Lê Hùng       (Vẻ)
 • Nguyễn Văn Hiệp     (Âm nhạc)

Những vị giáo sư dạy: 1965 – 1966 :  lớp Đệ Lục:

 • Lại Xuân Quất               (Hiệu Trưởng)
 • Hà Thị Hồng Loan          (Quốc văn)
 • Hà Thị Hồng Loan          (Toán)
 • Nguyễn Văn Thành        (Lý Hóa)
 • Nguyễn Văn Thành        (Vạn Vật)
 • Phùng Tuấn Sinh           (Công Dân)
 • Nguyễn Trí Thuận          (Pháp văn)
 • Phùng Tuấn Sinh           (Anh văn)
 • Nguyễn Minh Nguyệt    (Sữ Địa)
 • Vương Thị Lành            (Nữ Công)
 • Trần Tuấn Sinh              (Vẻ)
 • Trần Đức Sinh                (Âm Nhạc)

Những vị giáo sư dạy: 1966 – 1967 :  lớp Đệ Ngũ:

 • Nguyễn Văn Thành        (Hiệu Trưởng)
 • Vương Thị Lành             (Quốc văn)
 • Phan Văn Xuân               (Toán)
 • Nguyễn Hồng Ẫn            (Lý Hóa)
 • Phan Văn Xuân               (Vạn Vật)
 • Vương Thị Lành             (Công Dân)
 • Bùi Hữu Trí                     (Pháp văn)
 • Nguyễn Minh Nguyệt    (Anh văn)
 • Trương Minh Hiển         (Sữ Địa)
 • Vương Thị Lành            (Nữ Công)
 • Nguyễn Văn Thành       (Vẻ)
 • Hứa Văn Vàng               (Thể Dục)
 • Trương Minh Hiển        (Âm Nhạc)

Những vị giáo sư dạy: 1967 – 1968 :  lớp Đệ Tứ:

 • Nguyễn Văn Thành        (Hiệu Trưởng)
 • Hứa văn Vàng                (Giám Thị)
 • Trương Minh Hiển         (Quốc văn)
 • Nguyễn Tấn Ngoan        (Toán)
 • Nguyễn Tấn Ngoan        (Lý Hóa)
 • Tiền Ngọc Thanh           (Vạn Vật)
 • Tiền Ngọc Thanh           (Công Dân)
 • Nguyễn Minh Nguyệt    (Pháp văn)
 • Bùi Hữu Trí                     (Anh văn)
 • Trương Minh Hiển         (Sữ Địa)

Những vị giáo sư dạy: 1968 – 1969 :  lớp Đệ Tam:

Những vị giáo sư dạy: 1969 – 1970 :  lớp Đệ Nhị:

Những vị giáo sư dạy: 1970 – 1971 :  lớp Đệ Nhất:

Chú thích: Trong ba năm: Đệ Tam, Đệ Nhị và Đệ Nhất mình đã mất các sổ học bạ vì mình phải nộp các sổ học bạ cho Trường Trung Học Công Lập Nguyễn Trung Trực để vào học lớp Đệ Nhất, sau đó khi rời trường không có dịp rút các sổ hoc bạ để giữ lại nên tiếc quá các sổ nầy đã bị thất lạc mất đi rồi.

Trang giới thiệu

Mis en avant

Đây là một nơi dành cho Thầy, Cô và các bạn đã một thời trải qua dưới mái trường Trung Học Công Lập Hà Tiên,….Xin mời Thầy Cô và các bạn có mặt vào những năm 60′ hoặc 70′ (ngay cả những năm 80′, 90′) tại trường Trung Học Công Lập Hà Tiên góp hình ảnh, thông tin hiện tại vào trang nhà của chúng ta nhé, như thế chúng ta có một nơi để đến và dừng lại vài giây phút nhớ về những kỹ niệm xưa, nhắc lại cho nhau những nỗi vui, buồn và cho nhau nhìn ngắm lại những gương mặt quen thuộc, những hình ảnh đầy quyến luyến của khung trời mà chúng ta đã có một thời sống rất trọn vẹn….

Vẫn biết rằng sống là phải vượt qua mọi trở ngại, cố gắng tiếp tục đi tới, nhìn về tương lai và có một tinh thần tích cực phục vụ đời sồng hiện tại, nhưng chúng ta vẫn không thể quên dĩ vảng, không thể quên Thầy, Cô, bạn bè, trường, lớp,….Vậy các bạn cứ sồng trọn vẹn cho hiện tại nhưng thỉnh thoảng xin cho một vài phút giây trở về quá khứ, nhớ về trường xưa, Thầy, Cô, bạn cũ, đó là mục đich của trang nhà của chúng ta ở đây,…

Paris, ngày chúa nhật 04/10/2015

Trần Văn Mãnh  (Patrice Tran)

Trần Văn Mãnh

Créez votre badge

(Mọi liên lạc xin viết mail về địa chỉ: tranvanmanh18@yahoo.fr)

 Tan_Truong_VeNha

Tan trường về nhà trên đường Mạc Công Du (đường hàng dương)

NguyetHong_NgocMinh_HoangPhuong

Nữ sinh trước cữa lớp học, từ trái qua phải: Nguyễn Nguyệt Hồng, Mai Thị Ngọc Minh, Trần Hoàng Phượng

Thầy Cô và các bạn thân mến, sáng nay trên xe lữa trên đường đi làm, xem lại những hình ảnh xưa trên Blog THHTX, lòng bổng thấy dạt dào kỹ niệm và buồn da diết, lòng nữa vui nữa buồn, vui vì ngày nay mình lại có dịp nhìn lại hình ảnh bạn cũ trường xưa, với Thầy Cô …Tuy nhiên trong lòng cũng không ngăn được tình cãm nhớ Trường lớp ngày xưa,…Có một cái gì đó tràn ngập trong tâm hồn mình, cãm hứng dâng lên dạt dào, nên phóng tác ra vài câu thơ trên toa xe lữa,…lòng thì buồn và « Mắt anh mờ vì nước hay mưa Hà Tiên ??.. » Mời Thầy Cô và các bạn đọc qua nhé..

Người còn kẻ mất kẻ đi xa
Xem Blog Hà Tiên bổng nhớ nhà
FaceBook ngày lên đêm lại lướt
Thầy Cô bạn hữu mãi không xa

Trường xưa bạn cũ ôi thương quá
Áo trắng ngây thơ bổng mắt nhòa
Mái cũ tường rêu theo năm tháng
Dáng em trước lớp tháng năm qua

Dăm đứa bạn xưa hình còn đó
Ảnh mờ ký ức bận lòng lo
Ai còn ai mất cho tin nhắn
Về khung trời cũ chớ đắn đo

Paris 09/10/2015

Tên gọi năm lớp bậc Tiểu Học
trước 1971       sau 1971
Lớp năm           Lớp một
Lớp tư              Lớp hai
Lớp ba              Lớp ba
Lớp nhì             Lớp tư
Lớp nhất           Lớp năm
Tên các lớp bậc Trung Học đệ nhất cấp
Lớp đệ thất      Lớp sáu
Lớp đệ lục       Lớp bảy
Lớp đệ ngũ      Lớp tám
Lớp đệ tứ         Lớp chín
Tên các lớp bậc Trung Học đệ nhị cấp
Lớp đệ tam      Lớp mười
Lớp đệ nhị       Lớp mười một
Lớp đệ nhất     Lớp mười hai